Regulamin Turniejów 5vs5 – League of Legends

1. Postanowienia ogólne
1.1 Poniższy regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa, na jakich odbywa się turniej.
1.2 Nadzór nad turniejem sprawuje Organizator/Organizatorzy.
1.3 W sytuacjach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu ostateczna decyzja należy do Organizatora.
1.4 Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
1.5 Organizatorem turnieju jest organizacja TurniejeOnline.eu


2. Drużyny i rejestracja
2.1 Zgłoszenie drużyny odbywa się na stronie https://battlefy.com w odpowiednim turnieju.
2.2 Podanie nieprawdziwych danych będzie skutkowało dyskwalifikacją drużyny (Kara 6.2).
2.3 Zgłaszana drużyna składa się z pięciu zawodników głównych i maksymalnie dwóch rezerwowych, drużynę tą należy założyć na serwisie https://battlefy.com
2.4 Drużyna musi posiadać Kapitana, który będzie łącznikiem między Organizatorami i Kapitanami innych drużyn.
2.5 Zgłoszony zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę (Kara 6.4).
2.6 Nie wolno grać meczów w innym składzie niż zostało podane w zgłoszeniu (Kara 6.2).
2.7 Każdy gracz może mieć dowolny poziom przywoływacza, aby wziąć udział w turnieju. Ponadto, liczba zakupionych bohaterów nie ma żadnego znaczenia.
2.8 Każdy gracz oprócz obowiązkowej rejestracji poprzez stronę https://battlefy.com ma obowiązek rejestracji na oficjalnej stronie League of Legends (brak rejestracji będzie równoznaczny z nie otrzymaniem nagród).
2.9 Zakazuje się zmiany nazwy przywoływacza podczas trwania turnieju oraz tydzień po nim.
2.10 Każdy gracz ma obowiązek zachowywać się kulturalnie i przyzwoicie, nie należy używać wulgaryzmów, obelg i wyzwisk w stronę drużyny przeciwnej i wszystkich innych osób, których dotyczy turniej (Kara 6.1/6.2/6.3/6.4).
2.11 Dozwolona jest zmiana maksymalnie dwóch zawodników przed pierwszą grą turniejową. Aby to uczynić należy skontaktować się z administratorem turnieju.


3. Struktura turnieju
3.1 W turnieju bierze udział tyle drużyn, ile się zgłosiło.
3.2 Turniej odbywa się według drabinki pojedycznej elimnacji.
3.3 Rozstawienie drużyn w drabince jest losowe.
3.4 Wszystkie mecze rozgrywane są w systemie BO1.
3.5 Turnieje odbywają się na serwerze EUNE.
3.6 Kapitanowie drużyn muszą być obecni przy starcie turnieju.
3.7 Kapitanowie powinni komunikować się między sobą za pomocą czatu dostępnego po naciśnięciu w mecz w drabince na serwisie Battlefy lub poprzez dodanie siebie do listy znajomych w kliencie League of Legends.
3.8 W turnieju włączona jest opcja Match Check-in, każda drużyna przed meczem ma 10 minut na zaakceptowanie meczu. Po tym czasie drużyny mają 5 minut na rozpoczęcie meczu.
3.9 W turnieju można korzystać z Placeholderów. Jeśli drużyna ma taki zamiar, należy dodać przeciwnego kapitana do listy znajomych przed rozpoczęciem champion selectu i na bieżąco komunikować się w sprawie Placeholderów. W przeciwnym razie Placeholdery nie będą obowiązywać.
3.10  Komunikacja z administracją odbywa się na darmowym komunikatorze Discord, którego można używać także z przeglądarki. Komunikujemy się na wybranym czacie tekstowym (#leagueoflegends) lub bezpośrednio do administratora danego turnieju.
3.11 Nagrody pieniężne zostaną przekazane za pomocą PayPal na konto kapitana drużyny.


4. Mecze
4.1 Obowiązującym trybem rozgrywki jest 5v5 Draft turniejowy, na który wchodzimy poprzez Tournament Code, który jest dostępny w zakładce meczowej na serwisie Battlefy.
4.2 Drużyna nie ma możliwości rozgrywania meczu w niepełnym składzie
4.3 Drużyna może spóźnić się maksymalnie pięć minut po akceptacji Match Check-in.
4.4 W przypadku niemożności zebrania pełnego składu albo spóźnienia dłuższego niż pięć minut należy skontaktować się z administratorem turnieju na Discordzie. Administrator ma prawo wydłużyć czas spóźnienia o 2 minuty, aby zapewnić sprawiedliwy werdykt jeśli dowody w sprawie spóźnienia nie są wystarczające.
4.5 Każdej drużynie przysługuje 10 minut pauzy. W trakcie korzystania z pauzy należy zakomunikować przeciwnej drużynie powód jej wzięcia. Po przekroczonym czasie należy natychmiastowo odpauzować grę. W przeciwnym wypadku należy skontaktować się z administratorem na Discordzie.
4.6 Nie wolno używać pauzy w kluczowych momentach takich jak walka drużynowa (Kara 6.1/6.2).
4.7 Zabrania używania się wszelkich wspomagaczy, grozi to dyskwalifikacją z turnieju (Kara 6.2).
4.8 Obserwować grę z pokoju mogą tylko gracze z rosteru lub oficjalni komentatorzy organizacji.
4.9 W turnieju można wziąć udział jako Free Agent, a administracja dobiera Free Agentów w 6 osobowe drużyny
4.10 Free Agenci mają przedłużony czas na wejście do pokoju turniejowego o 5 minut, a w przypadku niemożności zebrania składu mogą zapraszać graczy z listy znajomych


5. Przebieg turnieju
5.1 Grę tworzymy za pomocą kodu turniejowego, dostępnego w drabince turniejowej.
5.2 Gdy przeciwny Kapitan drużyny wejdzie do pokoju, należy dać mu możliwość zapraszania.
5.3 Drużyna, która posiada wyższy seed gra po stronie niebieskiej, a niższa po stronie fioletowej (np. Seed 4 jest wyższy niż 12)
5.4 Zwycięska drużyna zostaje przeniesiona w drabince po zweryfikowaniu wyniku meczu.


6. Kary, które mogą być stosowane przez organizatora
6.1 Ostrzeżenie – Dwa ostrzeżenia w jednym turnieju skutkują dyskwalifikacją drużyny.
6.2 Dyskwalifikacja w turnieju całej drużyny.
6.3 Brak otrzymania nagród przez drużynę.
6.4 Dyskwalifikacja w turnieju pojedynczego gracza.


7. Postanowienia końcowe
7.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez podania przyczyny pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
7.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.
7.3 Przystępując do turnieju, drużyny wyrażają zgodę, aby wszystkie sporne kwestie rozstrzygał Organizator turnieju oraz zobowiązują się do ścisłego przestrzegania wydanych przez niego werdyktów.