1. Postanowienia ogólne
1.1 Poniższy regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa, na jakich odbywa się turniej.
1.2 Nadzór nad turniejem sprawuje Organizator/Organizatorzy.
1.3 W sytuacjach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu ostateczna decyzja należy do Organizatora.
1.4 Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
1.5 Organizatorem turnieju jest organizacja TurniejeOnline.eu


 

2. Rejestracja
2.1 Zgłoszenie się do turnieju odbywa się na stronie https://battlefy.com w odpowiednim wątku.
2.2 Podanie nieprawdziwych danych będzie skutkowało dyskwalifikacją z turnieju.
2.3 Nie wolno grać meczów na koncie innym niż podanym w zgłoszeniu. (Kara 6.2).
2.4 Można mieć dowolny poziom przywoływacza, aby wziąć udział w turnieju.
2.5 Zakazuje się zmiany nazwy przywoływacza podczas trwania turnieju oraz tydzień po nim.
2.6 Każdy gracz ma obowiązek zachowywać się kulturalnie i przyzwoicie, nie należy używać wulgaryzmów, obelg i wyzwisk w stronę przeciwnika j i wszystkich innych osób, których dotyczy turniej (Kara 6.1/6.2).
2.7 Każdy gracz, który poprawnie się zarejestruję i potwierdzi obecność weźmie udział w turnieju.
3. Struktura turnieju
3.1 Turniej odbywa się w trybie drabinki pojedyncza eliminacja.
3.2 Rozstawienie graczy w drabince jest losowe.
3.3 Mecze rozgrywane są w systemie BO1.
3.4 Turnieje odbywają się na serwerze EUNE.
3.5 Gracze powinni komunikować się między sobą za pomocą czatu dostępnego po naciśnięciu w mecz w drabince na serwisie Battlefy lub poprzez dodanie siebie do listy znajomych w kliencie League of Legends.
3.6 Nagrody pieniężne zostaną przyznane poprzez przelew PayPal lub RP Gift (Wybór należy do gracza).


 

4. Mecze
4.1 Obowiązującym trybem rozgrywki jest 1v1 Wybór w Ciemno, na który wchodzimy poprzez stworzenie pokoju przez Kod Turniejowy.
4.2 Pokój tworzy się przy pomocy kodu turniejowego dostępnego w drabince po kliknięciu w mecz.
4.3 Gracz może spóźnić się maksymalnie pięć minut (Kara 6.2).
4.4 W przypadku niezjawienia się przeciwnika albo spóźnienia dłuższego niż pięć minut gra zostaje oddana przeciwnikom poprzez walkower.
4.5 Zgłoszenie walkowera odbywa się poprzez kontakt z organizatorem turnieju na czacie Discord
4.6 Zabrania używania się wszelkich wspomagaczy, grozi to dyskwalifikacją z turnieju (Kara 6.2).
4.7 Zwycięża gracz, który zniszczy nexus przeciwnika.
4.8 W każdym turnieju obowiązują permbany na postacie Nasus, Caitlyn i Illaoi.
4.9 Wybór wyżej wymienionych postaci skutkuje oddaniem walkowera przeciwnikowi.
5. Przebieg turnieju
5.1 Grę tworzymy poprzez opcję Custom Game-> Tournament Code.
5.2 Gracz, który ma wyższy seed ustawia się po lewej stronie, a przeciwnik – po prawej (np. Seed 4 jest wyższy niż 12).
5.3 Komunikacja z administracją odbywa się na darmowym komunikatorze Discord, którego można używać także z przeglądarki. Komunikujemy się na wybranym czacie tekstowym (#turniej_1vs1) lub bezpośrednio do administratora danego turnieju.


6. Kary, które mogą być stosowane przez organizatora
6.1 Ostrzeżenie – Dwa ostrzeżenia w jednym turnieju skutkują dyskwalifikacją gracza.
6.2 Dyskwalifikacja w turnieju pojedynczego gracza.


7. Postanowienia końcowe
7.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez podania przyczyny pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
7.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.
7.3 Przystępując do turnieju, drużyny wyrażają zgodę, aby wszystkie sporne kwestie rozstrzygał Organizator turnieju oraz zobowiązują się do ścisłego przestrzegania wydanych przez niego werdyktów.